About The Award

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”, została ustanowiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2011 r. Jest to nagroda dla „Powstańców” czasu pokoju – ludzi, którzy nie muszą walczyć z bronią w ręku w obronie podstawowych wartości, lecz mogą je urzeczywistniać w wolnej Polsce. Honorowe odznaczenie jest przyznawane co roku w dwóch kategoriach:  postawa życiowa stanowiąca wzór do naśladowania dla młodych pokoleń oraz wyjątkowy czyn.

W I edycji Nagrody zwyciężyli: sparaliżowany od 19 lat Janusz Świtaj z rodzicami oraz Maciej Grzybek – student, który ocalił życie czterech osób. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, powołana przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

W Kapitule znaleźli się m.in.: siostra Małgorzata Chmielewska, Anna Dymna, Dariusz Karłowicz, Mariusz Malec, Anna Jakubowska ps. „Paulinka”, Wojciech Wolski, Krystyna Zachwatowicz-Wajda oraz przedstawiciele rodziny Rodowiczów.

Muzeum Powstania Warszawskiego podtrzymuje pamięć o Powstańcach Warszawskich. Jednak wartości, którymi kierowali się, walcząc o wolną Polskę, są nadal aktualne. Dlatego przyznając Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody” chcemy uhonorować osoby, które dziś kierują się w życiu podobnymi ideałami, bez względu na napotykane trudności i niepowodzenia – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Award Committee

ks. Andrzej Augustyński
twórca Stowarzyszenia Siemacha, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego Demos, członek międzynarodowej organizacji Ashoka zrzeszającej przedsiębiorców społecznych.

Michał Cedroński
cousin of Jan Rodowicz „Anoda”, graduate of the Warsaw University of Technology, pilot

Sister Małgorzata Chmielewska
head of the „Bread of Life” Community, runs homes for the poor and ill and shelters for men and women

Anna Dymna
outstanding  Polish theatre and film actress, president of the “Mimo Wszystko” (In Spite of Everything) Foundation

Maciej Grzybek
winner of the 1st edition of the Jan Rodowicz “Anoda” Award in the “exceptional deed” category

Anna Gołębicka
marketing manager, communication strategist, author and co-author of many social campaigns, among other for the National AIDS Centre

Anna Jakubowska „Paulinka”
courier and medical orderly of Zośka Battalion, an acquaintance of Jan Rodowicz “Anoda”

Dariusz Karłowicz
philosopher, columnist, co-founder and president of the Santa Claus Foundation

Olga Krzyżanowska
politician, social activist, medical doctor, Member of Parliament in the 10th, 1st, 2nd and 3rd terms, deputy speaker of the Parliament in the 10th and 2nd term, senator in the 5th term

Mariusz Malec
theatre director, documentary film maker, author of a Television Theatre play entitled “Codename Anoda”

Antoni Rodowicz
cousin of Jan Rodowicz “Anoda”, graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw and Brussels, chairman of the “There and Back” Foundation

Jan Rodowicz
cousin of Jan Rodowicz “Anoda”, graduate of the Maritime University and Szczecin University of Technology

Wojciech Rodowicz
cousin of Jan Rodowicz “Anoda”, graduate of the Adam Mickiewicz University  in Poznań

Wojciech Świątkowski „Korczak”
sergeant cadet, member of the “Parasol” Battalion, friend of Jan Rodowicz „Anoda”

Janusz Świtaj
winner of the 1st edition of the Jan Rodowicz “Anoda” Award in the category “ for lifetime achievement and conduct which sets an example for young generations”

Jacek Taylor
politician and lawyer, member of an association assisting political prisoners “Patronat”

Leszek Włochyński
architect, graduated from the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology, of the Committee for Maintaining the Graves of Fallen Soldiers from the ”Zośka” Battalion

Wojciech Wolski
professor, chairman of the General Board of Directors of the Gray Ranks Association

Krystyna Zachwatowicz-Wajda
professor of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, actress, theatre and film director and stage designer, collaborates on films by husband - Andrzej Wajda, an acquaintance of Jan Rodowicz “Anoda”

Contact

Muzeum Powstania Warszawskiego
Martyna Niziurska-Olszaniec
molszaniec@1944.pl
www.1944.pl

Patron

Naszym celem jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa. Wykorzystując warunki stworzone przez obowiązujące prawo koncentrujemy nasze działania na rzecz dobra publicznego w następujących dziedzinach:

  • nauka, oświata i wychowanie
  • ochrona zdrowia
  • kultura i sztuka
  • ochrona środowiska
  • aktywizacja osób niepełnosprawnych
  • pomoc społeczna
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • promowanie celów społecznych w środowisku bankowym.

Nawiązując do tradycji i znaczenia Fundatora rozwijamy wolontariat pracowniczy budując kapitał społeczny oraz wzmacniając więzi interesariuszy z Fundatorem. Aby w pełni wykorzystać potencjał naszej organizacji w dążeniu do realizacji postawionych celów, za niezbędne uznajemy zorganizowanie wyspecjalizowanych grup, które będą realizować zadania w danym obszarze programowym. Uwrażliwiając pracowników oraz ich najbliższe otoczenie na problemy społeczne będziemy jednocześnie wspierać finansowo i merytorycznie podejmowane przez nich działania dobroczynne na rzecz środowiska, w którym na co dzień funkcjonują. Wartością kluczową jest dobroczynność, która wyrywa z egoizmu, buduje solidarność międzyludzką, a w rezultacie przyczynia się do realizacji dobra wspólnego.


Organizator


Partner


Media partners