Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

1 sierpnia 2014 r. rusza IV edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowego wyróżnienia dla współczesnych bohaterów, ustanowionego przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 30 października.

Honorowe wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach: za postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania oraz za wyjątkowy czyn.

Zbieranie zgłoszeń kandydatów do IV edycji Nagrody rozpocznie się 1 sierpnia – na zgłoszenia czekamy do 30 października 2014 r. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić tutaj lub wydrukować i przesłać na adres Muzeum. Kandydatów mogą zgłaszać osoby prywatne, organizacje i osoby prawne oraz instytucje publiczne.

Statuetki zostaną wręczone 6 marca 2015 r., w 92. rocznicę urodzin Jana Rodowicza „Anody”, podczas uroczystej gali w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wyboru nominowanych i laureatów dokonuje kapituła Nagrody, w której skład wchodzą m.in. Anna Dymna, Dariusz Karłowicz, s. Małgorzata Chmielewska, Krystyna Zachwatowicz-Wajda oraz przedstawiciele rodziny Jana Rodowicza „Anody”.

Strategicznym Partnerem Nagrody jest Fundacja PKO Banku Polskiego, która aktywnie wspiera działania Muzeum na rzecz zachowania pamięci o Janie Rodowiczu „Anodzie”.

Partnerem Nagrody jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.