PO RAZ SZÓSTY
SZUKAMY POWSTAŃCÓW CZASU POKOJU  

W tym roku przygotowaliśmy nową kategorię i niecodzienne lekcje o bohaterach. 


Po raz szósty pragniemy wyróżnić „Powstańców” czasu pokoju – osoby, które angażują się społecznie – m.in. aktywizują lokalne społeczności, przywracają tradycje lokalne przez kultywowanie wiedzy historycznej, rozwój kultury, edukację patriotyczną, wyrównują szanse dzieci i młodzieży z terenów wiejskich bądź osiedli socjalnych czy udzielają pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym. W kategorii „wyjątkowy czyn” czekamy na przykłady wspaniałej postawy, odwagi i roztropności. 


Nowa kategoria 


Do tej pory wyróżnienie przyznawane było w dwóch kategoriach: za całokształt dokonań i postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania oraz za wyjątkowy czyn. W tym roku po raz pierwszy ustanowiliśmy trzecią kategorię – za zaangażowanie i działalność społeczną. Nowa kategoria umożliwi wyróżnienie osób o wyjątkowej inicjatywie i energii życiowej. 


Dwa miesiące na zgłoszenia 


Kandydatów można zgłaszać do końca listopada. Gala finałowa i ogłoszenie laureatów odbędzie się tradycyjnie na początku marca 2017 r., w okolicach 94. rocznicy urodzin Jana Rodowicza „Anody”. W Kapitule Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” zasiadają m.in. ks. Andrzej Augustyński, s. Małgorzata Chmielewska, płk Piotr Gąstał, Anna Gołębicka, dr Dariusz Karłowicz, Jan Rodowicz, Jakub Wygnański oraz przedstawiciele służb medycznych i ratunkowych: Jacek Dębicki, naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, i Damian Zadeberny, Prezes Zarządu Fundacji ZPKM Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska. Czekamy na Wasze zgłoszenia – rozejrzyj się, na pewno znasz osoby angażujące się w pomaganie innym! Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 listopada 2016 r.; formularz można POBRAĆ lub dostać w sekretariacie Muzeum Powstania Warszawskiego. Należy go wypełnić i przesłać wraz z materiałami dodatkowymi na adres: 


Muzeum Powstania Warszawskiego 

 ul. Grzybowska 79 

 00-844 Warszawa 


 z dopiskiem Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” 


>> POBIERZ REGULAMIN NAGRODY <<


Lekcje o bohaterstwie w Twojej szkole 


Muzeum Powstania Warszawskiego od początku swojego istnienia przykłada wagę do prowadzenia działalności edukacyjno-historycznej, w której wyjątkowe miejsce zajmują lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej. W ciągu 12 lat działalności MPW z tej formy edukacji skorzystało ponad 267 tys. uczniów i słuchaczy. Od października 2016 roku poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o lekcję Bohaterstwo czasów pokoju i wojny dotyczącą znaczenia współczesnego patriotyzmu i bohaterstwa, a także – na przykładzie postaci Jana Rodowicza „Anody” – wartości fundamentalnych dla Powstańców (takich jak wolność, honor, męstwo, pomoc słabszym). 


KONCEPCJA LEKCJI SZKOLNEJ BOHATERSTWO CZASÓW POKOJU I WOJNY 

  • Oferta skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych; 
  • Lekcje bezpłatne; 
  • Zajęcia zewnętrzne: na terenie szkoły, w ramach godziny wychowawczej / lekcji języka polskiego / etyki; 
  • Prowadzenie zajęć: wolontariusze związani z MPW, dający swoją postawą wzór do naśladowania. 
  • Rekomendowane zajęcia dla uczniów poszczególnych klas, bez grup łączonych. 


Nowy materiał edukacyjny ma na celu przybliżenie młodzieży niezwykłej postaci Jana Rodowicza „Anody”, zachęcenie do brania przykładu z najlepszych wzorców i pokazanie siły wartości wciąż aktualnych. 


CELE 

  • Przybliżenie pojęcia tradycyjnego patriotyzmu oraz bohaterstwa w XXI wieku; 
  • Określenie wartości, za które walczyli i ginęli Powstańcy (wolność, honor, pomoc słabszym, wierność, męstwo); 
  • Próba odpowiedzi na pytanie o kształt i znaczenie współczesnego bohaterstwa i patriotyzmu; 
  • Określenie aktualnych wzorców do naśladowania. 


 Aby zapisać się na lekcje, należy wysłać maila na adres: lekcja_anoda@1944.pl