Nagroda im. Jana Rodowicza "Anody"

Nagroda dla „Powstańców”
czasu pokoju  

ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA

LAUREACI X EDYCJI NAGRODY

Nominowani w X edycji

Kapituła Nagrody wybrała po pięciu kandydatów w trzech kategoriach. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 3 kwietnia 2022 r.

Karol Wesołowski – trzydziestolatek z miejscowości Łąkie w województwie lubuskim. W drodze do pracy zauważył tonące w stawie auto. Kilka chwil wcześniej prowadząca je kobieta straciła panowanie nad pojazdem. Woda zaczęła szybko wypełniać wnętrze samochodu, z którego kobieta nie mogła się wydostać. Pan Karol bez wahania wskoczył do wody, otworzył drzwi i uratował kobietę, wyciągając ją na brzeg. 

Marek Czerwiński – nauczyciel informatyki i historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W lipcu 2020 roku dwóch agresywnych mężczyzn zaczepiło na przystanku autobusowym czarnoskórego mężczyznę. Za próbę obrony młodego Kongijczyka pan Marek został pobity przez napastników, którzy następnie uciekli z miejsca zdarzenia. Pan Marek trafił do szpitala. 

Marek Rogalski – ogniomistrz w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu pod Warszawą. Podczas urlopu nad rzeką Wkrą ruszył na pomoc mężczyźnie, który z dzieckiem na rękach wpadł w wir rzeki. Ojciec, chcąc ratować malucha, rzucił go w kierunku pana Marka, a ten wyciągnął dziecko z wody i przekazał je osobom stojącym na brzegu. Następnie pomógł mężczyźnie, którego udało się bezpiecznie wyprowadzić z rzeki. 

Marcin Piotrowski – informatyk z Grodziska Mazowieckiego, pełni też służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Kiedy w jednym z mieszkań w Grodzisku wybuchł pożar, pan Marcin natychmiast dostał się do lokalu przez okno i wyprowadził przerażoną dziesięcioletnią córkę sąsiadów. Gdy wrócił do płonącego mieszkania, żeby sprawdzić, czy nikt tam nie został, doznał rozległych obrażeń i poparzeń, których skutki musiał leczyć przez długi czas. 

Bhudev Sharma – obywatel Indii mieszkający od kilku lat w Polsce. 19 stycznia 2020 roku nad ranem w jednej z poznańskich kamienic wybuchł pożar. Kiedy Bhudev Sharma dowiedział się od lokatorów, że w płonącym domu pozostał niepełnosprawny sąsiad, wbiegł do środka i pomógł mężczyźnie wydostać się z budynku. Później wraz z żoną organizował zbiórki i pomoc dla pogorzelców.

Kinga Franczyk – prezeska Fundacji Tośka i Przyjaciele działającej na rzecz osób z zespołem Downa. Pomysłodawczyni informatora „Pierwsze kroki w Gliwicach – rodzice rodzicom” – przewodnika skierowanego do rodziców, którzy po otrzymaniu diagnozy o niepełnosprawności dziecka nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Dzięki tym informacjom rodzice mogą więcej czasu poświęcić swoim dzieciom. Ponadto stworzyła grupę wsparcia na Whatsappie, w ramach której rodzice mogą dzielić się doświadczeniami oraz informacjami o lekarzach, zabiegach i kontaktach. 

Jakub Nowak – prezes Fundacji Action-Life, instruktor harcerstwa, maratończyk. Współtwórca wielu akcji charytatywnych. Od marca 2020 roku, podczas epidemii COVID-19, koordynował działania Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR w województwie mazowieckim. Stworzony przez niego zespół we współpracy z licznymi organizacjami i instytucjami wspierał osoby samotne oraz starsze. Niemal 500 wolontariuszy codziennie robiło zakupy, dostarczało posiłki i dary. 

Jakub Sieczko – lekarz z Warszawy, koordynator akcji Medycy na Granicy – inicjatywy lekarzy, pielęgniarek, ratowników i strażaków. Zaangażowany w pomoc medyczną uchodźcom, którzy przedostali się przez polską granicę na Podlasie. Medycy udzielili pomocy ponad 200 osobom. Dziś pomaga Ukraińcom uciekającym przed wojną. 

Magdalena Trzebińska-Gawin – żołnierka 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie; działa na rzecz dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nagłowicach, której sama jest wychowanką. Od wielu lat urządza zbiórki rzeczowe, dzięki którym może spełnić marzenia dzieci o nowych butach czy komputerach do nauki zdalnej, ponadto organizuje wyjazdy edukacyjne i kolonie. Utrzymuje stały kontakt z wychowankami placówki, pomaga im rozwiązać każdy problem. Zachęca do niesienia pomocy inne osoby. 

Tomasz Zieliński – prezes Akademii Komunikacji z Bydgoszczy. Twórca „Okienka”, czyli inicjatywy, w ramach której rozmawia przez telefon z dziećmi w sytuacjach kryzysowych, także po próbach samobójczych. Pan Tomasz udziela również porad rodzicom, którzy nie potrafią komunikować się ze swoimi dziećmi, prowadzi warsztaty. Pokazuje, jak istotne jest uważne słuchanie młodych ludzi. Zainicjował projekt „Usłyszeć na czas”, którego celem jest budowa ośrodka terapeutycznego dla dzieci. 

Tadeusz Adamiec – dyrektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Przekształcił Instytut w nowoczesne centrum edukacyjne i kulturalne dla niesłyszących. Organizuje olimpiady, zawody sportowe, kursy języka migowego dla rodziców, otwiera nowe kierunki kształcenia dla młodzieży niesłyszącej. Opiekuje się swoimi podopiecznymi. Jest strażnikiem pamięci o głuchoniemych Powstańcach Warszawskich. Kawaler Orderu Uśmiechu. 

Sebastian Grzywacz – społecznik i aktywista, przewodnik po warszawskiej „Niewidzialnej wystawie” przybliżającej świat osób niewidomych. Współzałożyciel Fundacji Ponad Słowami działającej na rzecz osób niepełnosprawnych i marginalizowanych. 13 lat temu stracił wzrok w wypadku motocyklowym. Od tamtej pory pracuje z dziećmi z domów dziecka, chorymi z oddziałów onkologicznych i hospicjów. Ze swoim psem przewodnikiem jeździ pociągiem po Polsce i prowadzi warsztaty na temat osób niepełnosprawnych. 

Danuta Kowalczyk – współzałożycielka i przewodnicząca Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych w Krośnie. Od 30 lat niesie pomoc potrzebującym z Podkarpacia. Inicjatorka takich akcji, jak „Dzieciństwo bez przemocy”, „Dożywianie dzieci”, „Stop eksmisji”, „Nie – uzależnieniom”, „Dorastam bezpiecznie”, „Tolerancja – tak”. Organizuje kolonie, obozy i wycieczki. Swoich młodych podopiecznych uczy tolerancji i wpaja im ideę wolontariatu. Od kilkunastu lat wspiera ciężko chore dzieci. 

Adam Król – emerytowany wykładowca Politechniki Gliwickiej, inżynier budownictwa. Na początku lat 90. przeniósł na grunt polski idee amerykańskiej organizacji Habitat for Humanity, dzięki czemu powstała Habitat for Humanity Poland, która pomaga niezamożnym rodzinom budować i remontować lokale mieszkalne. Organizacja promuje model pracy metodycznej i przywraca ideę wspólnotowości, angażując do wspólnej budowy domów zarówno przyszłych mieszkańców, jak i specjalistów od budownictwa, darczyńców, lokalną społeczność oraz wolontariuszy z różnych krajów. Dzięki tej współpracy wybudowano ponad 120 mieszkań. W ciągu 30 lat działalności organizacja Habitat for Humanity Poland pomogła ponad 1,5 tys. rodzin. 

Dominika Madaj-Solberg – psychotraumatolożka z Katowic. Jest trzecią mamą w Europie, której dziecko ze zdiagnozowanym rozszczepem kręgosłupa przeszło operację w okresie prenatalnym. W 2008 roku założyła Fundację Spina, która wspiera osoby z rozszczepem kręgosłupa i ich rodziny, nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce. Pomaga im uwierzyć, że są w stanie wiele osiągnąć i normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Mobilizuje podopiecznych do działania.

    IX edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”      

W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczysta gala IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Wyróżnienia przyznawane są osobom, które dają świadectwo o tym, co dziś znaczą pojęcia: poświęcenie, pomoc potrzebującym, zaangażowanie społeczne i braterstwo. To ludzie wyjątkowi, współcześni bohaterowie, którzy żyją obok nas. Laureatami IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” zostali: w kategorii „Wyjątkowy czyn” – Andrzej Sirowacki, „Całokształt dokonań” – Elzbieta Krajewska-Kułak, „Akcja społeczna” – Bartosz Rutkowski. Statuetki zostały wręczone po raz dziewiąty. W tym roku wpłynęło 71 zgłoszeń do nagrody. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Nagroda ustanowiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2011 r. jest wyróżnieniem dla współczesnych bohaterów, którzy bez względu na trudności i niepowodzenia kierują się w życiu zasadami podobnymi do tych wyznawanych przez pokolenie Powstańców. Osoby nominowane przez kapitułę reprezentują różne talenty, pasje i zawody, wyróżniają się zaangażowaniem w działalność na rzecz innych oraz osiągnięciami w aktywności społecznej. Ich postawa może stanowić przykład dla młodych ludzi – pokazując, że można robić coś bezinteresownie dla innych. 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach przez Kapitułę powołaną przez Muzeum Powstania Warszawskiego: Całokształt dokonań (wybitne osiągnięcia, spójna oraz konsekwentna postawa życiowa godna naśladowania); Akcja społeczna (wyróżniające się dzieło lub przedsięwzięcie społeczne zakończone sukcesem); Wyjątkowy czyn (na przykład uratowanie komuś życia). 

Członkowie Kapituły nominowali do nagrody szesnastu kandydatów. 

Zgłoszenia kandydatów napływały z całej Polski, m.in. z: Białegostoku, z Bojana na Kaszubach, Dębicy, Głogowa, Poznania, z Turku, Warszawy, ale także z zagranicy: Białorusi, Francji czy Kirgistanu. 

/ / / 

Jan Rodowicz ps. Anoda (ur. 7.03.1923 r. w Warszawie, zamordowany 7.01.1949 r. w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie) – harcerz, żołnierz AK, porucznik. Dorastał w rodzinie o patriotycznych tradycjach, co w połączeniu z działalnością w harcerstwie oraz nauką w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. S. Batorego ukształtowało go wspaniałym człowiekiem i bohaterem swoich czasów. W czasie wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną w Szarych Szeregach, walczył w bat. „Zośka” Armii Krajowej. Przeszedł jeden z najcięższych szlaków bojowych Powstania, walcząc na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie. Był ciężko ranny, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Po zakończeniu leczenia na początku 1945 r. nawiązał kontakt z kolegami z Batalionu „Zośka”, włączając się w działalność antykomunistyczną i niepodległościową. Został dowódcą oddziału dyspozycyjnego szefa Obszaru Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych. W sierpniu 1945 r. po rozwiązaniu DSZ wrócił do Warszawy. Zajął się ewidencją poległych i zaginionych z Batalionu „Zośka”, zachęcał kolegów do gromadzenia materiałów historycznych i pisania wspomnień związanych z oddziałem. 24 grudnia 1948 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, zginął 7 stycznia 1949 r., po brutalnym śledztwie. Do dziś nie została ustalona przyczyna jego śmierci. 

/ / /

Wyboru nominowanych i laureatów dokonuje Kapituła Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, w której zasiadają: ks. Andrzej Augustyński, Jacek Dębicki, płk Piotr Gąstał, Anna Gołębicka, dr Dariusz Karłowicz, Paweł Łukasiak, Olga Puncewicz, Jan Rodowicz, Jakub Wygnański. 

:: Mecenasem Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” jest Fundacja PKO Banku Polskiego. 

:: Patronat medialny sprawuje Program 1 TVP, Program 1 Polskiego Radia, Radio Dla Ciebie, Wirtualna Polska, portal NGO.PL oraz AMS. 

:: Partnerem akcji jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. 

Zgłoś swojego kandydata

Uhonorujmy ludzi wyjątkowych – współczesnych bohaterów, którzy są wśród nas i obok nas. Do 7 listopada 2021 r. każdy może zgłosić swojego kandydata do X edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”!

Jakub Wygnański, prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, członek kapituły nagrody: 

Potrzebni są następcy „Anody”, którzy będą kontynuować jego dzieło. Na szczęście czasy, w których żyjemy, są mniej dramatyczne, a cena, którą trzeba płacić za odwagę, służbę bliźnim i Polsce, jest niższa. Mimo to chętnych do takiej służby wcale nie jest więcej – niestety zbyt często ogarnia nas apatia, cynizm, egoizm. Tym bardziej więc powinniśmy doceniać i stawiać za wzór tych, którzy bezinteresownie działają na rzecz drugiego człowieka. Musimy tylko zadać sobie odrobinę trudu i poszukać takich ludzi wokół siebie. Ci wyjątkowi społecznicy nie robią niczego dla odznaczeń i splendoru, ale zapewne miło im będzie znaleźć się w gronie nominowanych, a być może i wyróżnionych Nagrodą im. Jana Rodowicza „Anody”. Niech usłyszy o nich cała Polska – trzeba tylko dać im szansę i zgłosić ich kandydaturę. 

Muzeum Powstania Warszawskiego w 2011 roku ustanowiło nagrodę dla „powstańców czasu pokoju” – osób odznaczających się zaangażowaniem i inicjatywą społeczną, bezinteresownie pracujących dla innych. Laureaci i nominowani do nagrody udowadniają, że wśród nas żyją ci, których można nazwać bohaterami XXI wieku. 

W konkursie uczestniczyć mogą osoby reprezentujące różne pasje, talenty, dziedziny i zawody, wyróżniające się zaangażowaniem w działalność na rzecz innych oraz osiągnięciami w aktywności społecznej. Ludzie stanowiący przykład dla młodego pokolenia, pokazujący, że każdy, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania i środków, jest w stanie zrobić coś dla innych. 

Anna Gołębicka, autorka wielu kampanii społecznych, członkini kapituły nagrody: 

Bardzo trudno jest opuścić swoje wygodne miejsce, wyjść ze strefy komfortu i komuś pomóc. Jest to szczególnie trudne, jeśli wymaga od nas wysiłku, oddania czegoś więcej niż tylko rzeczy, których już nie potrzebujemy (choć i to bywa cenne). Jeżeli wymaga poświęcenia wciąż brakującego czasu i energii. Ale warto. Warto, bo dawanie innym to też dawanie sobie. Dawanie sobie poczucia siły, sprawczości, wiary, że można coś zmienić, otwartości na ludzi i na świat – a to przecież największa wartość w tych szybkich i wymagających czasach. 

W poprzedniej edycji wyróżnienie zdobył m.in. Adrian, 24-latek, który w ramach akcji „The Best Trip – W drodze po pomoc” podróżuje na wózku inwalidzkim po Europie i zbiera pieniądze na cele charytatywne; 12-letni Maurycy, który udzielił profesjonalnej pomocy przedmedycznej i opatrzył rannego 80-latka, a także pani Mirosława, która przyjęła pod swój dach nieznajome siostry z Ukrainy poszkodowane w wypadku samochodowym i opiekowała się nimi przez pół roku. 

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: 

 • całokształt dokonań (wybitne osiągnięcia, spójna oraz konsekwentna postawa życiowa godna naśladowania); 
 • akcja społeczna (wyróżniające się dzieło lub przedsięwzięcie społeczne zakończone sukcesem); 
 • wyjątkowy czyn (na przykład uratowanie komuś życia).


  Laureaci VIII edycji  

w kategorii „Wyjątkowy czyn”: Mirosława Gruszczyk

Mirosława Gruszczyk – prowadząca gospodarstwo rolne w Rudołtowicach koło Pszczyny. Przyjęła do domu siostry Tamarę i Marię – Ukrainki z poważnymi złamaniami po potrąceniu przez samochód. Po pobycie w szpitalu siostry zostały bez pieniędzy, pracy i mieszkania. Nie znały języka polskiego, nie miały za co uregulować rachunku za leczenie. 46-letnia Tamara była niesamodzielna po operacji, a 56-letnia Maria poruszała się o kulach. Gdy tylko pani Mirosława dowiedziała się o dramatycznej sytuacji sióstr, przyjęła do siebie Marię, a zaraz potem – na prowizorycznych noszach – przetransportowała do swojego domu Tamarę. Bezinteresownie opiekowała się nieznajomymi kobietami przez około pięć miesięcy – żywiła je, organizowała im leczenie i rehabilitację, pomoc prawników. Jej wsparcie nie zakończyło się wraz z wyjazdem sióstr do domu.     

  w kategorii „Wyróżniająca się akcja lub inicjatywa społeczna zakończona sukcesem”: siostra Michaela Rak

siostra Michaela Rak – członkini Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Po wieloletnim prowadzeniu Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim podjęła misję zorganizowania od podstaw pierwszego stacjonarnego hospicjum na Litwie. Odremontowała zrujnowany budynek, w którym znalazło się miejsce dla 14 łóżek. Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki działa w Wilnie od 2009 roku. Ostatnio udało się uzyskać pozwolenie na stworzenie oddziału dla dzieci. Pacjentami hospicjum są zarówno Polacy, jak i Litwini. Siostra Michaela opiekuje się ludźmi cierpiącymi na raka, pomaga obłożnie chorym, daje im możliwość godnej śmierci.   

w kategorii „Całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa”: Paweł Grabowski

Paweł Grabowski – lekarz, kilka lat temu zrezygnował z pracy zawodowej w Warszawie i wyjechał na Podlasie, gdzie założył Hospicjum Domowe Proroka Eliasza w Nowej Woli – profesjonalny zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i wolontariuszy opiekujących się chorymi terminalnie w ich domach. Obecnie pod ich opieką jest ponad 30 osób z okolicznych wsi. Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, którą założył i której jest prezesem, buduje hospicjum stacjonarne. Ponadto pan Paweł współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland (oddział w Białymstoku), zarażając przyszłych lekarzy misją niesienia pomocy nieuleczalnie chorym ludziom mieszkającym na ubogich terenach wiejskich.    

Nominowani

Maurycy Kulesza – dwunastolatek z Warszawy. We wrześniu ubiegłego roku udzielił profesjonalnej pomocy starszemu zakrwawionemu mężczyźnie, który zasłabł. Chłopiec ma zawsze przy sobie apteczkę, gdy jeździ na rowerze, dzięki czemu mógł opatrzyć ranę mężczyzny. Następnie wezwał pomoc. Cierpiącego na alzheimera osiemdziesięciolatka odnalazła poszukująca go od kilku godzin rodzina. Bliscy pana Jana byli pod ogromnym wrażeniem chłopca – jego empatii, odwagi i profesjonalnego wykonania czynności ratowniczych, co podkreśla córka starszego mężczyzny, która jest lekarzem. 

Bogusław Magrel – alpinista z Żor, w latach 2000–2016 prezes Polskiego Klubu Alpejskiego, zdobywca szczytów m.in. w Himalajach, Pamirze, Tienszan, Andach oraz Kaukazie. W 2005 roku wraz z Radosławem Juszczykiem (zginął w 2011 roku) zrezygnował ze zdobycia szczytu Pik Pobiedy (7439 m), by ratować zespół rosyjskich alpinistów porwanych przez lawinę. Uratował życie czterem wspinaczom, odkopując ich ze śniegu. Ryzykował własnym życiem, bo w każdej chwili mogła runąć kolejna lawina. 

Marek Morawski – emerytowany funkcjonariusz straży granicznej z Nowego Targu. Latem ubiegłego roku wskoczył do rwącego Białego Dunajca, by ratować tonącą dziewczynkę i jej babcię. Zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, dlatego tuż przed akcją zadzwonił do żony, by ta wezwała pomoc i odpowiednie służby. Udało mu się wyciągnąć z wody zarówno dziecko, jak i starszą panią. Do czasu przyjazdu pogotowia reanimował kobietę. Wcześniej dwukrotnie wyciągał z wody i reanimował osoby, które topiły się m.in. na progach wodnych w Nowym Targu. 

Bartosz Smolarczyk – oficer Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. Podczas urlopu w Łazach nad Bałtykiem ruszył na pomoc tonącym, którzy weszli do wody wbrew całkowitemu zakazowi kąpieli. W akcji ratowniczej brali też udział inni, którzy dotarli później. Mimo wzburzonego morza pan Bartosz wyciągnął jednego z tonących na brzeg; uratował nastolatkowi życie. Sprawa wyszła na jaw, gdy do komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie zadzwonił komendant z Koszalina, aby podziękować za czyn jaworznickiego strażaka.

Adrian Beściak – dwudziestoczterolatek z Rzeszowa, który od ośmiu lat porusza się na wózku inwalidzkim. Instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Organizator akcji „The Best Trip. W drodze po pomoc”, w ramach której łączy miłość do sportu z pomaganiem. Inicjatywa polega na podróżowaniu na wózku po Europie i zbiórce pieniędzy na konkretny cel charytatywny. W ten sposób Adrian zbiera fundusze na rehabilitację dzieci, wózki specjalistyczne, a nawet budowę rodzinnego domu dla dwunastoletniego Kuby. Przed wypadkiem Adrian trenował sporty walki, zdobywał medale. Po wyjściu ze szpitala uczył się nowego życia, pokonywania barier architektonicznych, niezależności. Wkrótce sam postanowił pomagać innym – w dwójnasób: materialnie i inspiracyjnie, udowadniając, że warto nieść pomoc bardziej potrzebującym, a wózek inwalidzki to nie przeszkoda, tylko kolejny środek transportu. 

Artur Nowak-Gocławski – ekspert rynków finansowych z Warszawy, prezes firmy ANG Spółdzielnia, prezes zarządu Koalicji Prezesi – Wolontariusze. Inicjator projektu „Nienieodpowiedzialni”, w ramach którego promuje postawy odpowiedzialnego biznesu, głównie w branży finansowej i ubezpieczeniowej. „Nienieodpowiedzialni” to konferencje, portal internetowy i publikacje poruszające temat etyki, odpowiedzialności społecznej oraz odpowiedzialnej sprzedaży. Pan Artur propaguje działalność biznesową prowadzoną w zgodzie z zasadami prawdomówności i uczciwości. Z jego inicjatywy powstał program wolontariatu pracowniczego „Będę, kim zechcę”, którego uczestnicy prowadzili warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące finansów oraz odpowiedzialnej przedsiębiorczości. 

Andrzej Tomczyk – nauczyciel oraz wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu. Angażuje się w pielęgnowanie pamięci historycznej wśród lokalnej społeczności. Realizuje autorską akcję „Cichociemny Frez” upamiętniającą porucznika Armii Krajowej, Eugeniusza Chylińskiego „Freza”, który spoczywa w Raciborzu. Pomysłodawca i organizator Biegu Polaka Małego, Biegu Cichociemnych czy obozu patriotyczno-survivalowego dla dzieci. Identyfikuje groby weteranów AK i opiekuje się nimi. Wspiera kombatantów. We wszystkie akcje włącza swoich młodych podopiecznych, ucząc ich zaangażowania społecznego i działalności na rzecz potrzebujących. 

Janusz Wardak – absolwent lingwistyki stosowanej z Warszawy, ojciec dziesięciorga dzieci. Przez kilkanaście lat związany z branżą informatyczną, były dyrektor Szkoły Podstawowej „Żagle” Stowarzyszenia Sternik. Współzałożyciel i moderator działającej od 15 lat Akademii Familijnej, doradca rodzinny, autor licznych artykułów na temat wychowania oraz relacji małżeńskich i rodzinnych. Wraz z żoną prowadzi warsztaty i wykłady o tematyce rodzinnej. Autor kilku kampanii społecznych, m.in. „Smartfon dla dziecka – przemyśl to!” czy „Mniej ekranu, więcej rodziny”.

Wanda Gawron – emerytowana nauczycielka z Radomska. Od 2004 roku prowadziła w swoim domu pogotowie rodzinne, od śmierci męża (w 2005 roku) zajmując się tym w pojedynkę. Od 2010 roku tworzy wielodzietną rodzinę zastępczą. Opiekowała się 92 dzieci, w tym również niepełnosprawnymi ruchowo; cztery dziewczynki mieszkają z nią do dziś. Swoim wychowankom ofiarowuje akceptację, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. Wspiera dzieci w rozwoju psychofizycznym oraz osobowym, pomaga im zdobyć edukację, uczy ich, jak nawiązywać koleżeńskie relacje i utrzymywać więzi rodzinne. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi rodzinami zastępczymi. 

Irena Stankiewicz – emerytowana polonistka z Białegostoku. 18 lat temu założyła Stowarzyszenie „Otwarty Dom” – Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie, które organizuje przyjazdy polskich dzieci z obwodu wileńskiego do Polski, wspiera domy dziecka i ubogie rodziny na Litwie, urządza zbiórki żywności, środków czystości, zabawek, odzieży, wspiera swoją działalnością hospicja oraz noclegownie. Prowadzona przez stowarzyszenie akcja zapraszania dzieci na święta rozprzestrzeniła się na cały kraj; rodziny pomagają dzieciom także na późniejszych etapach życia. Dzięki staraniom i determinacji pani Ireny dzieci mogą wreszcie doświadczyć ciepła rodzinnego, wiele z nich otrzymuje szansę na lepsze jutro – wychodzą z nałogów lub rozpoczynają studia w Polsce. 

Marek Śliboda – założyciel firmy Marco i Fundacji Marco Pomaga w Gliwicach. Większość środków z budżetu charytatywnego fundacji trafia do mieszkańców Gliwic i okolic (w 2017 roku – 700 tys. zł). Pan Marek promuje społeczną odpowiedzialność biznesu, wspiera społeczność lokalną. Ponad dwa lata temu zainicjował powstanie Pracowniczego Funduszu Marco Pomaga, w ramach którego każdy pracownik jego firmy przekazuje na cele charytatywne 1,5% swoich zarobków. Pracownicy dzielą się także swoją wiedzą i doświadczeniem m.in. w ramach projektu edukacyjnego Marco Business School. Współpracują z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, włączają się w różne inicjatywy, takimi jak remont rodzinnego domu dziecka, warsztaty terapii zajęciowej czy zajęcia dla małych pacjentów szpitalnego oddziału onkologii. 

ks. Mirosław Tosza – ponad 20 lat temu stworzył dla osób bezdomnych i odrzuconych Wspólnotę Betlejem w Jaworznie. Obecnie w odremontowanym wspólnymi siłami domu wraz z księdzem mieszka 20 osób. Powstała pracownia rękodzielnicza, która zapewnia utrzymanie mieszkańcom wspólnoty. Wspólnota Betlejem to również prężnie działające i otwarte dla wszystkich miejsce spotkań, wernisaży oraz warsztatów. Ksiądz przybliża mieszkańcom Jaworzna problemy ubogich, w tym kwestię nałogów. Jest pełen inicjatywy i niekonwencjonalnych pomysłów – zorganizował np. pielgrzymki do Francji na minitraktorach czy pielgrzymki rowerowe do Rzymu, Grecji i Izraela. Nikomu nie odmawia pomocy. Wielu alkoholikom pomógł pokonać nałóg i pokazał sens życia. Dał zajęcie, wskazał cel oraz sprawił, że odzyskali poczucie własnej wartości. 

Laureaci VII edycji

Nominowani w VII edycji

Józef Baszak – prezes Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia. Fundacja wspomaga remonty i modernizacje oddziałów szpitalnych, sal zabiegowych oraz pracowni diagnostycznych. Prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, a także Zakład Rezonansu Magnetycznego.  

Jan Kossakowski – warszawski społecznik. Podczas stanu wojennego działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. Założył Fundację Korpus Ochotników Specjalistów wspierającą osoby ubogie, starsze i rodziny dysfunkcyjne. Pielęgnuje historię Saskiej Kępy i angażuje się w sprawy dzielnicy.  

Elżbieta Krajewska-Kułak – profesor nauk medycznych, od lat związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Zaangażowana również w badania naukowe w greckiej Kawali. Aktywność zawodową łączy z działalnością charytatywną, między innymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci. Pomysłodawczyni Uniwersytetu Zdrowego Seniora i jednego z pierwszych Uniwersytetów Zdrowego Przedszkolaka.  

Alfred Paplak – starszy inspektor w stołecznej Straży Miejskiej. Wspiera osoby bezdomne. Dostarcza im odzież i posiłki, znajduje miejsca w noclegowniach, organizuje wizyty u lekarzy, pomaga w załatwieniu spraw urzędowych.  

Kazimierz Speczyk – twórca pierwszego w Zabrzu Klubu Abstynenta. Pomaga osobom uzależnionym, dając im pracę w założonej przez siebie spółdzielni socjalnej. Jest współautorem kilkuetapowego systemu wychodzenia z bezdomności. Zainicjował powstanie domu dla osób bezdomnych oraz miejsc, w których najubożsi otrzymują doraźną pomoc.  

Piotr Bidziński – oficer Marynarki, zaangażowany w działalność dziecięcego hospicjum Bursztynowa Przystań w Gdyni. W lutym 2017 roku na dworcu Szybkiej Kolei Miejskiej w Gdańsku-Wrzeszczu wskoczył na tory i wciągnął na peron mężczyznę, który chwilę wcześniej stracił równowagę i upadł tuż przed nadjeżdżającą kolejką.

Jakub Famuła – gimnazjalista z Chudoby w województwie opolskim. Zimą w drodze powrotnej ze szkoły zauważył mężczyznę leżącego na brzegu stawu. Człowiek był ułożony twarzą do wody. Czternastolatek odwrócił go, dopilnował, by przyjął bezpieczną pozycję, a następnie wezwał pomoc.  

Grzegorz Haliczyn – student z Opola, mieszkaniec Nowego Browińca. Stanął w obronie ukraińskich studentów zaatakowanych przez pijanego mężczyznę. Leżącego na ziemi Grzegorza napastnik ranił nożem. Mimo to udało mu się obezwładnić sprawcę.  

Grupa ratownicza z Lotynia w województwie pomorskim – po nocnej nawałnicy w sierpniu 2017 roku jako pierwsi dotarli z pomocą do obozowiska harcerzy w lesie. Prowadzili akcję poszukiwawczą, pomagali udrożnić jedną z dróg, którą ewakuowano uczestników obozu, udzielili schronienia harcerzom.  

Katarzyna Zillmann – torunianka, dwukrotna młodzieżowa mistrzyni świata w wioślarstwie. Podczas treningu na Wiśle pospieszyła na pomoc mężczyźnie, który skoczył z mostu. Wciągnęła go na swoją łódkę, którą silny prąd zniósł szybko pod zacumowaną barkę. Oboje znaleźli się w rzece, a łódka została zniszczona. Z pomocą przyszli im policjanci z posterunku wodnego.  

Filip Chajzer – dziennikarz telewizyjny. Za pomocą mediów społecznościowych inicjuje różnorodne akcje charytatywne. Nieznajomej dziewczynce urządził przyjęcie urodzinowe, na które przyjechało około tysiąca osób z całej Polski. Był pomysłodawcą i organizatorem zbiórki dla najbardziej potrzebujących Powstańców Warszawskich.  

Mirosław Kaźmierczak – nauczyciel wychowania fizycznego i trener z Zahutynia na Podkarpaciu. Stworzył salę gimnastyczną dla dzieci, którą sam wyposażył w sprzęt sportowy, między innymi dzięki sprzedaży surowców wtórnych. Każdego dnia trenuje ze swoimi podopiecznymi, którzy na swoim koncie mają tytuł mistrza świata w fitnessie gimnastycznym.  

Daria Mejnartowicz – doktor nauk o kulturze fizycznej, menadżer. Od wielu lat pomaga mieszkańcom biednych regionów świata: zajmuje się ich rehabilitacją, rozwojem sportowym i edukacją, a także wyszukuje sponsorów, którzy finansują środki pierwszej potrzeby i różnorodne pomoce. Również w Polsce wspiera rodziny najuboższe, szczególnie na Podlasiu.    

Adrianna Orłowska – siedemnastolatka z Brzegu Dolnego w województwie dolnośląskim. Jako wolontariuszka wraz z grupą uczniów wyruszyła na miesięczną misję do Ghany, gdzie pracowała w ośrodku Salezjanów. W działalność społeczną angażuje się od dziesiątego roku życia, kiedy to po raz pierwszy wyjechała z pomocą na Ukrainę.  

Tomasz Sawicki – prezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. W 2010 roku zainicjował pierwszą zbiórkę darów dla kombatantów. Organizuje też wypoczynek dla seniorów pod hasłem „Ferie dla Bohatera”. We wszystkie akcje zaangażowanych jest kilkuset wolontariuszy, w tym ponad pięćdziesięciu pięciu koordynatorów.  

Laureaci

VI EDYCJA

ojciec EDWARD KONKOL
— POSTAWA ŻYCIOWA STANOWIĄCA WZÓR DO NAŚLADOWANIA DLA MŁODYCH POKOLEŃ

Pomysłodawca i twórca Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku. Stowarzyszenie powołało do życia sześć ośrodków pomocy rodzinie, integrujących podlaskie dzieci i ich rodziców ze środowisk ubogich i dysfunkcyjnych, takie jak: Nasz Dom (opiekuńcza placówka wsparcia dziennego dla rodzin i dzieci), Etap (ośrodek udzielający pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, komputera, internetu, hazardu), Klub Integracji Społecznej (miejsce umożliwiające bezrobotnym podnoszenie kwalifikacji zawodowych), Dom Powrotu (pierwsza na Podlasiu placówka dla dzieci, których rodzice zginęli w wypadku bądź przebywają w szpitalach). Wśród organizowanych przez ojca Konkola akcji są m.in. nieodpłatne kolonie dla dzieci z rodzin ubogich oraz tych obciążonych problemami z narkotykami lub alkoholem, paczki świąteczne dla dzieci, zaopatrzenie w węgiel na zimę czy stypendia dla studentów pedagogiki. Ojciec Konkol organizował też pierwsze ośrodki pomocy medycznej ludziom zarażonych wirusem HIV. Człowiek-instytucja, wyczulony na potrzeby bliźniego.  

ŁUKASZ WALKOWIAK
— WYJĄTKOWY CZYN

Mieszkaniec Głogowińca w województwie kujawsko-pomorskim. Pospieszył z pomocą niepełnosprawnemu mężczyźnie, który nie mógł wydostać się z płonącego baraku. O pomoc został poproszony przez sąsiadów, którzy sami nie zdecydowali się na podjęcie akcji. Bez wahania, narażając własne zdrowie, wskoczył do baraku przez okno i wydostał niepełnosprawnego, ratując mu życie, gdyż – jak podkreślał jeden ze strażaków – w momencie przybycia straży pożarnej byłoby już za późno na ratunek. Osoba skromna, bezinteresownie pomagająca innym, gotowa do działania, lubiana przez sąsiadów.  


siostry MARTA KRZEPTOWSKA I MARIA KRZEPTOWSKA-MARUSARZ

— DZIEŁO/INICJATYWA/POSTAWA SPOŁECZNA STANOWIĄCE WZÓR DO NAŚLADOWANIA

Prowadzą schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, zaangażowane są w liczne inicjatywy lokalne (poprawa bezpieczeństwa turystów w górach, organizacja kursów przeciwlawinowych). W 2015 roku zorganizowały w Zakopanem koncert „Dla Syrii po góralsku”, w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej - SOS dla Syrii, angażując społeczność Podhala we wspieranie rodzin z Syrii. Wykazały się wielką empatią i siłą woli, organizując pomoc bezzwłocznie. Z zebranych pieniędzy zakupiły ubrania, buty, środki medyczne i higieniczne. Na granicy serbsko-macedońskiej wraz z kilkoma innymi osobami uruchomiły punkt pomocy dla potrzebujących. Przez dziesięć dni grupa udzielała pierwszej pomocy, obmywała rany, przewijała dzieci, rozdawała napoje, zaopatrywała uchodźców w ekwipunek niezbędny w dalszej drodze. Grupa wspierała psychicznie ludzi dotkniętych tragedią. Siostry Krzeptowskie są niezwykle otwarte i bezinteresowne, nie zwlekały z udzieleniem pomocy ludziom potrzebującym.  

Nominowani

POSTAWA ŻYCIOWA STANOWIĄCA WZÓR DO NAŚLADOWANIA DLA MŁODYCH POKOLEŃ

Józef Musioł
Kazimierz Pleśniak
Joanna Puzyna-Krupska
Krystyna Stopczyńska

WYJĄTKOWY CZYN

Tomasz Chmielewski
Patrycja Kopczyńska
Wioleta Milewska
Kamil Wojnarowski


DZIEŁO/INICJATYWA/POSTAWA SPOŁECZNA STANOWIĄCE WZÓR DO NAŚLADOWANIA

Bartłomiej Banachowicz
ksiądz Radosław Kubeł
Olga Puncewicz
Zdzisław WasilewskiKapituła

ks. Andrzej Augustyński
twórca Stowarzyszenia Siemacha, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego Demos, członek międzynarodowej organizacji Ashoka zrzeszającej przedsiębiorców społecznych.

Anna Gołębicka
manager marketingu, strateg komunikacji, autorka i współautorka wielu kampanii społecznych, m.in. dla Krajowego Biura ds. AIDS.

Jakub Wygnański

prezes zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, działacz organizacji pozarządowych. W latach 80. działacz Solidarności i Komitetów Obywatelskich. Uczestnik obrad okrągłego stołu. Laureat m.in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1999).


Dariusz Karłowicz
filozof, publicysta, współtwórca i prezes Fundacji Świętego Mikołaja


Jan Rodowicz

stryjeczny bratanek Jana Rodowicza „Anody”, absolwent Państwowej Szkoły Morskiej i Politechniki Szczecińskiej.


Jacek Dębicki 

naczelnik GOPR (Grupy Bieszczadzkiej) i członek ZG GOPR. Odpowiada za funkcjonowanie GOPR, bazę stacji ratunkowych, profesjonalne wyszkolenie, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy i środki transportu. Czynny ratownik, przepracował społecznie 8542 godziny, uczestnik 28 akcji i wypraw ratunkowych.

Piotr Gąstał
pułkownik Wojska Polskiego, od 1991 roku związany z elitarną Jednostką Wojskową 2305 GROM Cichociemni, w latach 2011–2016 był jej dowódcą. Zajmował wiele stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, wielokrotnie brał udział w misjach poza granicami kraju, m.in. na Haiti, w Kosowie czy Iraku.

Ewa Błaszczyk 
ceniona aktorka teatralna i filmowa oraz pieśniarka. Współzałożycielka i prezes Fundacji „Akogo?”, której dziełem jest między innymi klinika „Budzik” – pionierska placówka lecząca i rehabilitująca dzieci w śpiączce. 

Olga Puncewicz 
autorka książek podróżniczych. W 2011 roku, po tragicznej śmierci męża w Himalajach, założyła Fundację Nagle Sami pomagającą osobom pogrążonym w żałobie. Nominowana do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w 2017 roku.   

Paweł Łukasiak
prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Współtwórca Biura ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu kampanii społecznych.

Uroczystość finałowa IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w nowym terminie

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną uroczystość finałowa IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” wraz z przedstawieniem sylwetek osób nominowanych i laureatów odbędzie się w terminie późniejszym. O dalszych ustaleniach będziemy Państwa informować na bieżąco.     

Więcej


Po raz szósty szukamy powstańców czasu pokoju

W tym roku przygotowaliśmy nową kategorię i niecodzienne lekcje o bohaterach.  


Więcej

Znasz kogoś, kto bezinteresownie robi wyjątkowe rzeczy dla innych? Zgłoś go do naszej nagrody!

Już po raz VII Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w prace społeczne, życie lokalnych społeczności, a także te, które dokonały bohaterskiego czynu.

więcej

Kontakt

Muzeum Powstania Warszawskiego
Martyna Niziurska-Olszaniec
molszaniec@1944.pl
www.1944.pl

Mecenas

Naszym celem jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa. Wykorzystując warunki stworzone przez obowiązujące prawo koncentrujemy nasze działania na rzecz dobra publicznego w następujących dziedzinach:

 • nauka, oświata i wychowanie
 • ochrona zdrowia
 • kultura i sztuka
 • ochrona środowiska
 • aktywizacja osób niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promowanie celów społecznych w środowisku bankowym.

Nawiązując do tradycji i znaczenia Fundatora rozwijamy wolontariat pracowniczy budując kapitał społeczny oraz wzmacniając więzi interesariuszy z Fundatorem. Aby w pełni wykorzystać potencjał naszej organizacji w dążeniu do realizacji postawionych celów, za niezbędne uznajemy zorganizowanie wyspecjalizowanych grup, które będą realizować zadania w danym obszarze programowym. Uwrażliwiając pracowników oraz ich najbliższe otoczenie na problemy społeczne będziemy jednocześnie wspierać finansowo i merytorycznie podejmowane przez nich działania dobroczynne na rzecz środowiska, w którym na co dzień funkcjonują. Wartością kluczową jest dobroczynność, która wyrywa z egoizmu, buduje solidarność międzyludzką, a w rezultacie przyczynia się do realizacji dobra wspólnego.