Nagroda im. Jana Rodowicza "Anody"

Nagroda dla Powstańców
czasu pokoju

O NAGRODZIE

O Nagrodzie

3 sierpnia 2011 r. Muzeum Powstania Warszawskiego ustanowiło Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe odznaczenie dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych oraz postawą stanowiącą przykład dla młodego pokolenia. Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych bohaterów – osób, które bezinteresownie robią wyjątkowe rzeczy dla innych. Wśród zgłaszanych kandydatów do nagrody są współcześni „superbohaterowie”, którzy dotychczas nie zostali docenieni za swoją działalność. Obecnie ogłaszamy szóstą edycję Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – z nową kategorią, w ramach której będziemy honorować osoby odznaczające się wyjątkową inicjatywą społeczną.

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, powołana przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

 W Kapitule Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” zasiadają m.in. ks. Andrzej Augustyński, s. Małgorzata Chmielewska, płk Piotr Gąstał, Anna Gołębicka, dr Dariusz Karłowicz, Jan Rodowicz, Jakub Wygnański oraz przedstawiciele służb medycznych i ratunkowych: Jacek Dębicki, naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, i Damian Zadeberny, Prezes Zarządu Fundacji ZPKM Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska.  

Muzeum Powstania Warszawskiego podtrzymuje pamięć o Powstańcach Warszawskich. Jednak wartości, którymi kierowali się, walcząc o wolną Polskę, są nadal aktualne. Dlatego przyznając Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody” chcemy uhonorować osoby, które dziś kierują się w życiu podobnymi ideałami, bez względu na napotykane trudności i niepowodzenia – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Laureaci

V EDYCJA

EWA GAWRYŚ
— POSTAWA ŻYCIOWA STANOWIĄCA WZÓR DO NAŚLADOWANIA DLA MŁODYCH POKOLEŃ

Twórczyni i prezes Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza, którego głównym zadaniem jest wspieranie mieszkańców osiedli socjalnych na terenie Radomia. W ramach działalności, Stowarzyszenia organizuje pikniki, festyny, ogniska, wycieczki, wyjścia na mecze dla społeczności osiedla, w tym przede wszystkim dla dzieci. Stale współpracuje z Bankiem Żywności oraz organizuje w marketach zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedli socjalnych.  

PATRYK PAGEL
— WYJĄTKOWY CZYN

Policjant z Murowanej Gośliny (województwo wielkopolskie). 15 sierpnia 2015 roku przebywający na urlopie Patryk Pagel podczas odwiedzin u szwagra, zauważył dym unoszący się z sąsiedniego domu. Wezwał straż pożarną i wbiegł do płonącego budynku. Z sześcioosobowej rodziny, pięć osób wydostało się o własnych siłach, po szóstą poszedł policjant. Tuż przed przyjazdem straży pożarnej udało mu się wydobyć z płonącego domu mężczyznę, który pozostał w środku.  

Nominowani

POSTAWA ŻYCIOWA STANOWIĄCA WZÓR DO NAŚLADOWANIA DLA MŁODYCH POKOLEŃ

Arkadiusz Gut
Dariusz Szehidewicz
Jarosław Wajk
Maciej Małozięć
Piotr Małachowski


WYJĄTKOWY CZYN

Aleksandra Jeziorska
Grzegorz Górski
Patryk Chełczyński
Weronika Szuszkiewicz


Kapituła

ks. Andrzej Augustyński
twórca Stowarzyszenia Siemacha, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego Demos, członek międzynarodowej organizacji Ashoka zrzeszającej przedsiębiorców społecznych.

Siostra Małgorzata Chmielewska

przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, prowadzi domy dla bezdomnych, chorych oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn.

Anna Gołębicka
manager marketingu, strateg komunikacji, autorka i współautorka wielu kampanii społecznych, m.in. dla Krajowego Biura ds. AIDS.

Jakub Wygnański 

prezes zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, działacz organizacji pozarządowych. W latach 80. działacz Solidarności i Komitetów Obywatelskich. Uczestnik obrad okrągłego stołu. Laureat m.in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1999).


Dariusz Karłowicz
filozof, publicysta, współtwórca i prezes Fundacji Świętego Mikołaja

Jan Rodowicz

stryjeczny bratanek Jana Rodowicza „Anody”, absolwent Państwowej Szkoły Morskiej i Politechniki Szczecińskiej.

Jacek Dębicki 

naczelnik GOPR (Grupy Bieszczadzkiej) i członek ZG GOPR. Odpowiada za funkcjonowanie GOPR, bazę stacji ratunkowych, profesjonalne wyszkolenie, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy i środki transportu. Czynny ratownik, przepracował społecznie 8542 godziny, uczestnik 28 akcji i wypraw ratunkowych.

Piotr Gąstał
pułkownik Wojska Polskiego, od 1991 roku związany z elitarną Jednostką Wojskową 2305 GROM Cichociemni, w latach 2011–2016 był jej dowódcą. Zajmował wiele stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, wielokrotnie brał udział w misjach poza granicami kraju, m.in. na Haiti, w Kosowie czy Iraku.

Damian Zadeberny
prezes zarządu i kierownik podmiotu leczniczego Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich „Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska”. Odznaczony Orderem św. Stanisława za działalność humanitarną.

Paweł Łukasiak  
prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Współtwórca Biura ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu kampanii społecznych.


Po raz szósty szukamy powstańców czasu pokoju

W tym roku przygotowaliśmy nową kategorię i niecodzienne lekcje o bohaterach.  


Więcej

Laureaci V edycji Nagrody

Podczas gali finałowej, która odbyła się 6 marca 2016 r. w Sali pod Liberatorem ogłoszono nazwiska laureatów V edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Kapituła Nagrody zdecydowała, że w kategorii „wyjątkowy czyn” laureatem został Patryk Pagel, a w kategorii „całokształt dokonań i postawa stanowiąca wzór do naśladowania dla młodych pokoleń” zwyciężyła Ewa Gawryś.  

więcej

Gala finałowa V edycji Nagrody

Już w niedzielę 6 marca poznamy nominowanych i laureatów V edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”! Gala finałowa rozpocznie się o godz. 13.00 i będzie transmitowana w TVP 1. 

więcej

Kontakt

Muzeum Powstania Warszawskiego
Martyna Niziurska-Olszaniec
molszaniec@1944.pl
www.1944.pl

Mecenas
edycji II-V

Naszym celem jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa. Wykorzystując warunki stworzone przez obowiązujące prawo koncentrujemy nasze działania na rzecz dobra publicznego w następujących dziedzinach:

  • nauka, oświata i wychowanie
  • ochrona zdrowia
  • kultura i sztuka
  • ochrona środowiska
  • aktywizacja osób niepełnosprawnych
  • pomoc społeczna
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • promowanie celów społecznych w środowisku bankowym.

Nawiązując do tradycji i znaczenia Fundatora rozwijamy wolontariat pracowniczy budując kapitał społeczny oraz wzmacniając więzi interesariuszy z Fundatorem. Aby w pełni wykorzystać potencjał naszej organizacji w dążeniu do realizacji postawionych celów, za niezbędne uznajemy zorganizowanie wyspecjalizowanych grup, które będą realizować zadania w danym obszarze programowym. Uwrażliwiając pracowników oraz ich najbliższe otoczenie na problemy społeczne będziemy jednocześnie wspierać finansowo i merytorycznie podejmowane przez nich działania dobroczynne na rzecz środowiska, w którym na co dzień funkcjonują. Wartością kluczową jest dobroczynność, która wyrywa z egoizmu, buduje solidarność międzyludzką, a w rezultacie przyczynia się do realizacji dobra wspólnego.


Organizator


Partner


Patroni medialni