Nagroda im. Jana Rodowicza "Anody"

Nagroda dla Powstańców
czasu pokoju

O NAGRODZIE

O Nagrodzie

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”, została ustanowiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2011 r. Jest to nagroda dla „Powstańców” czasu pokoju – ludzi, którzy nie muszą walczyć z bronią w ręku w obronie podstawowych wartości, lecz mogą je urzeczywistniać w wolnej Polsce. Honorowe odznaczenie jest przyznawane co roku w dwóch kategoriach:  postawa życiowa stanowiąca wzór do naśladowania dla młodych pokoleń oraz wyjątkowy czyn.

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, powołana przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

W Kapitule znaleźli się m.in.: siostra Małgorzata Chmielewska, Anna Dymna, Dariusz Karłowicz, Mariusz Malec, Anna Jakubowska ps. „Paulinka”, Wojciech Wolski, Krystyna Zachwatowicz-Wajda oraz przedstawiciele rodziny Rodowiczów.

Muzeum Powstania Warszawskiego podtrzymuje pamięć o Powstańcach Warszawskich. Jednak wartości, którymi kierowali się, walcząc o wolną Polskę, są nadal aktualne. Dlatego przyznając Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody” chcemy uhonorować osoby, które dziś kierują się w życiu podobnymi ideałami, bez względu na napotykane trudności i niepowodzenia – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Laureaci

V EDYCJA

EWA GAWRYŚ
— POSTAWA ŻYCIOWA STANOWIĄCA WZÓR DO NAŚLADOWANIA DLA MŁODYCH POKOLEŃ

Twórczyni i prezes Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza, którego głównym zadaniem jest wspieranie mieszkańców osiedli socjalnych na terenie Radomia. W ramach działalności, Stowarzyszenia organizuje pikniki, festyny, ogniska, wycieczki, wyjścia na mecze dla społeczności osiedla, w tym przede wszystkim dla dzieci. Stale współpracuje z Bankiem Żywności oraz organizuje w marketach zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedli socjalnych.  

PATRYK PAGEL
— WYJĄTKOWY CZYN

Policjant z Murowanej Gośliny (województwo wielkopolskie). 15 sierpnia 2015 roku przebywający na urlopie Patryk Pagel podczas odwiedzin u szwagra, zauważył dym unoszący się z sąsiedniego domu. Wezwał straż pożarną i wbiegł do płonącego budynku. Z sześcioosobowej rodziny, pięć osób wydostało się o własnych siłach, po szóstą poszedł policjan. Tuż przed przyjazdem straży pożarnej udało mu się wydobyć z płonącego domu mężczyznę, który pozostał w środku.  

Nominowani

POSTAWA ŻYCIOWA STANOWIĄCA WZÓR DO NAŚLADOWANIA DLA MŁODYCH POKOLEŃ

Arkadiusz Gut
Dariusz Szehidewicz
Jarosław Wajk
Maciej Małozięć
Piotr Małachowski


WYJĄTKOWY CZYN

Aleksandra Jeziorska
Grzegorz Górski
Patryk Chełczyński
Weronika Szuszkiewicz


Kapituła

ks. Andrzej Augustyński
twórca Stowarzyszenia Siemacha, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego Demos, członek międzynarodowej organizacji Ashoka zrzeszającej przedsiębiorców społecznych.

Michał Cedroński
syn stryjecznej bratanicy Jana Rodowicza „Anody”, absolwent Politechniki Warszawskiej, pilot.

Siostra Małgorzata Chmielewska
przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, prowadzi domy dla bezdomnych, chorych oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn.

Anna Dymna
wybitna polska aktorka teatralna i filmowa, prezes Fundacji „Mimo Wszystko”.

Maciej Grzybek
laureat I edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w kategorii „wyjątkowy czyn”.

Anna Gołębicka
manager marketingu, strateg komunikacji, autorka i współautorka wielu kampanii społecznych, m.in. dla Krajowego Biura ds. AIDS.

Anna Jakubowska „Paulinka”
łączniczka i sanitariuszka Batalionu Zośka, znajoma Jana Rodowicza „Anody”.

Dariusz Karłowicz
filozof, publicysta, współtwórca i prezes Fundacji Świętego Mikołaja.

Olga Krzyżanowska
polityk, działaczka społeczna, lekarka, posłanka na Sejm X, I, II i III kadencji, wicemarszałek Sejmu X i II kadencji, senator V kadencji.

Mariusz Malec
reżyser, dokumentalista, autor spektaklu Teatru Telewizji „Pseudonim Anoda”.

Antoni Rodowicz
stryjeczny bratanek Jana Rodowicza „Anody”, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Brukseli, prezes fundacji „Tam i z powrotem”.

Jan Rodowicz
stryjeczny bratanek Jana Rodowicza „Anody”, absolwent Państwowej Szkoły Morskiej i Politechniki Szczecińskiej.

Wojciech Rodowicz
stryjeczny bratanek Jana Rodowicza „Anody”, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wojciech Świątkowski „Korczak”
sierżant podchorąży, członek Batalionu „Parasol”, przyjaciel Jana Rodowicza „Anody”.

Janusz Świtaj
laureat I edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w kategorii „postawa życiowa stanowiąca wzór do naśladowania dla młodych pokoleń”.

Jacek Taylor
polityk i adwokat, członek Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami „Patronat”.

Leszek Włochyński
architekt, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

Wojciech Wolski
profesor, przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Krystyna Zachwatowicz-Wajda
profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, aktorka, reżyser oraz scenograf teatralny i filmowy, współpracujący m.in. przy filmach męża – Andrzeja Wajdy, znajoma Jana Rodowicza „Anody”.

Gala finałowa V edycji Nagrody

Już w niedzielę 6 marca poznamy nominowanych i laureatów V edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”! Gala finałowa rozpocznie się o godz. 13.00 i będzie transmitowana w TVP 1. 

więcej

Zgłoszenia do 15 listopada

Nie bądź obojętny – zgłoś swojego kandydata! Przedłużamy możliwość zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. 

Więcej

Laureaci V edycji Nagrody

Podczas gali finałowej, która odbyła się 6 marca 2016 r. w Sali pod Liberatorem ogłoszono nazwiska laureatów V edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Kapituła Nagrody zdecydowała, że w kategorii „wyjątkowy czyn” laureatem został Patryk Pagel, a w kategorii „całokształt dokonań i postawa stanowiąca wzór do naśladowania dla młodych pokoleń” zwyciężyła Ewa Gawryś.  

Kontakt

Muzeum Powstania Warszawskiego
Martyna Niziurska-Olszaniec
molszaniec@1944.pl
www.1944.pl

Mecenas

Naszym celem jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa. Wykorzystując warunki stworzone przez obowiązujące prawo koncentrujemy nasze działania na rzecz dobra publicznego w następujących dziedzinach:

  • nauka, oświata i wychowanie
  • ochrona zdrowia
  • kultura i sztuka
  • ochrona środowiska
  • aktywizacja osób niepełnosprawnych
  • pomoc społeczna
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • promowanie celów społecznych w środowisku bankowym.

Nawiązując do tradycji i znaczenia Fundatora rozwijamy wolontariat pracowniczy budując kapitał społeczny oraz wzmacniając więzi interesariuszy z Fundatorem. Aby w pełni wykorzystać potencjał naszej organizacji w dążeniu do realizacji postawionych celów, za niezbędne uznajemy zorganizowanie wyspecjalizowanych grup, które będą realizować zadania w danym obszarze programowym. Uwrażliwiając pracowników oraz ich najbliższe otoczenie na problemy społeczne będziemy jednocześnie wspierać finansowo i merytorycznie podejmowane przez nich działania dobroczynne na rzecz środowiska, w którym na co dzień funkcjonują. Wartością kluczową jest dobroczynność, która wyrywa z egoizmu, buduje solidarność międzyludzką, a w rezultacie przyczynia się do realizacji dobra wspólnego.


Organizator


Partner


Patroni medialni